Valper på gang!

Nå har vi scannet tispene og det er dessverre ingen valper i Annie.

Veide og Asti er begge drektige, så vi håper på mange fine valper.

Veide får valper i månedskifte mai/juni og Asti rundt 13 juni.

Jeg ser frem til en travel sommer i Norge!