Jaktkurs for tollere ( ettermiddag)

 • Dato: 26. februar
 • Tidspunkt: 14:00 - 17:00
 • Beliggenhed: Vildkildegaard, Herning
 • Adresse: Hjøllundvej 27, 7400 Herning
 • Pris: DKK 1,000.00
 • Ledige pladser: 1(8)

I samarbeid med Lis Kudsk og Leif Sørensen arrangerer vi et kurs kun for tollere.

Kurset passer for alle som har en toller de ønsker å arbeide med mot start på jaktprøver eller til bruk på praktisk jakt.

Kurset passer for både valper og eldre hunder.

Vi tilpasser nivået til den enkelte hund, og vi trener 1 hund ad gangen.

Alle i gruppen er med hele tiden, og det er ønskelig at dere deltar aktivt ved å stille spørsmål og observere hvordan de andre ekvipasjene arbeider.

Hver enkelt ekvipasje skal sette seg et konkret mål som vi arbeider mot i løpet av kurset.

Litt om kurset.

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for hunden!
Våre treningsprinsipper bygger blant annet på følgende momenter:
– få kommando-ord
– etablerer rutiner som fungerer i alle situasjoner og prøveformer.

Krav til fører:
Du må gå inn for å trene på vår måte både på kurset og hjemme mellom hver samling for å delta. Det forventes at du trener på «lekser» hjemme.

Krav til hunden:

Den må ha en fungerende innkalling.

Kurset går over 4 samlinger á 3 timer pr gang ca hver 2.uke

Det vil være en kombinasjon av teori og praksis.
Momenter som dere skal trene , vil variere i forhold til alder og erfaring, men her er noen av de øvelsene som vil være aktuelle:

 • – Lineføring/ Fri ved fot
 • – Passivitet
 • Sitt + bli sittende
 • Rutiner ved sending, og rundt fot
 • Stopp og nærsøk
 • Signaler og tegn
 •  Avbetinge apporter/områder
 •  Oppbygging av linjer
 • Terrengskifter
 • Skudd
 • Tolling
 • fritt søk

 

Samlingene vil foregå på dummies.
Kurset holdes hjemme hos oss på Hjøllundvej 27, 7400 Herning

Det vil bli opprettet en lukket gruppe på facebook  som vil være kun for deltagerne på kurset.

Her kan dere legge inn filmer og spørsmål mellom hver samling.

Samlingene er følgende datoer:

Lørdag 26.februar

lørdag 12.mars

lørdag 26 mars

lørdag 9. april.

På grunn av kursets oppbygning er det beregnet 1 hund pr ekvipasje.

Tisper med løpetid eller hunder som utagerer kan dessverre ikke delta.

Minimum 4 deltagere for å arrangere kurset.

Velkommen!